Bào ngư, Nghêu, Sò, Ốc

Bào Ngư Lon Úc Đen – Ocean Road 

Giảm giá!

Bào ngư, Nghêu, Sò, Ốc

Hàu Canada

390.000

Bào ngư, Nghêu, Sò, Ốc

Sò điệp nửa vỏ

299.000
Giảm giá!

Bào ngư, Nghêu, Sò, Ốc

Sò đỏ Hokkigai Canada

280.000 240.000