Giảm giá!

Các loại cá

Cá Hồi Nauy Fillet

138.000 111.000
Giảm giá!
380.000 300.000
Giảm giá!

Các loại cá

Cá ngừ Saku

210.000 175.000
Giảm giá!
Giảm giá!

Các loại cá

Lươn Nhật – Unagi

350.000 300.000
Giảm giá!
630.000 550.000
Giảm giá!

Các loại cá

Trứng cá hồi

320.000 280.000