Sò điệp nửa vỏ

299.000

  • Có hàng sau 1-2 giờ.
  • Bảo quản: -18oC
  • Hàng xuất xứ Việt Nam.